Grundtvig projekt 2013-2015

Programm GRUNDTVIG – Õpikoostööprojektid                     Grundtvig-Logo-with-EU-Flag-and-Text-1024x569

IQ Life – Improving the Quality of Lifelong learning in Future Europe

Projekti koordinaator: CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EL ASTILLERO- Hispaania http://portaleducativo.educantabria.es/web/cepa-centro-de-educacion-de-personas-adultas-de-astillero-el/home

Teised partnerid:

Voksenopplæringsforbundet i Sør-Trøndelag; Norra; http://www.vofo.no/om-vofo/regioner/soer-troendelag/

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2- Poola; http://cku2.waw.pl/

AMASRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- Türgi; http://amasra.meb.gov.tr/

Jõgevamaa Kodukandi Ühendus MTÜ; Eesti

Projekti kirjeldus

Täiskavanuhariduse kavaliteedi tõstmine on tähtis kõikide partnerite arvates. Projekti eesmärgiks on õppijate motiveerimine ja parema kvaliteediga õppe propageerimine. Õpetajatepoolne uute meetodite otsimine, selgekstegemine ja edasiandmine loob võimalusi uue kvaliteedi tekkeks täiskavanuhariduses. Õppijapoolne tagasiside aitab laiendada õppijate ringi ning säästvamalt suhtuda aega ja ressurssidesse, mida õppetöö läbiviimiseks kasutatakse- suurenev kasutegur ja kõrgem kvaliteet on kasulik kogu ühiskonnale.Projekti käigus luuakse õppevahendeid ja juhendmaterjale uute meetodite reklaamimiseks ja laiemaks kasutuselevõtuks. Kohtumiste käigus vahetatakse kogemusi ja oskusi. Tähtsaimaks tulemuseks on suurenenud kompetents õpetajail ja õppimise suurem väärtustamine täiskasvanute hulgas.

Projekti sihtgrupp:

Sihtgrupiks on meie liikmete, erinevate MTÜ-de tegevustes ja õpiringides käivad või liikmesorganisatsioonide tegevuspiirkonnas elevad inimesed ning õpitööd läbi viivad õpetajad.

Projekti käigus toimusid järgmised mobiilsused:

Hispaania Asterillo 30.nov – 4.dets 2013

cal2
Projekti raames valminud 2014.a kalender 1
cal1
Projekti raames valminud 2014.a kalender 2

Poola Varssavi 29.mai – 3.juuni 2014

Eesti Jõgevamaa 19. – 23.september 2014

Programm Eestis

19.sept   Saabumine, majutus

20.sept   Paunvere Väljanäituse ja Tartu linna külastus. Rahvakultuuriõhtu Sadala rahvamajas

21.sept   Keraamika õpituba. Rahvuslik õhtu Vaiatu rahvamajas

22.sept   Voolimis- ja punumise töötuba Pajusi rahvamajas.  Pajusi vanavaramuuseumiga ja Põltsamaa linnaga tutvumine. Eesti programmi lõpetamine ja osalejatele diplomite kätteandmine Kamari seltsimajas.

Türgi Amasra 25. veebruar – 2.märts 2015 

Norra Trondheim 25. – 29.juuni 2015 

Lisaks:

Läti Jelgava piirkonna kolmanda sektori tegevustega tutvumine 9. – 10. aprill 2015

Ajajuhtimise koolitus Kamaris 20.07.2015